Yhteinen kirkkoneuvosto, pöytäkirjat nähtävänä 

Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat: 14 päivää oikaisuvaatimuksessa 7 + 14 = 21 päivää 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30 päivää kirkollisvalituksessa 7 + 30 = 37 päivää

Tiedustele tarvittaessa tarkemmin loviisanseudunseurakunnat@evl.fi

 

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 23.5.2024

- pöytäkirja 4-2024

- oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 18.4.2024

- pöytäkirja 3-2024

- oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 26.3.2024

- Pöytäkirja 2-2024

- Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.2.2024

- Pöytäkirja 1-2024

- Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

 

Kokouspöytäkirjat 1.7.2023-31.12.2023

Pöytäkirjat 5-8/2023