Yhteinen kirkkovaltuusto, pöytäkirjat nähtävänä 

Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat: 14 päivää oikaisuvaatimuksessa 7 + 14 = 21 päivää 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30 päivää kirkollisvalituksessa 7 + 30 = 37 päivää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

Pöytäkirja kokous 5, 11.12.2023

Asialista kokous 5, 11.12.2023

Pöytäkirja kokous 4, 8.11.2023

Asialista kokous 4, 8.11.2023

Pöytäkirja kokous 3, 12.9.2023

Asialista kokous 3, 12.9.2023

Pöytäkirja kokous 2, 13.6.2023

Asialista kokous 2, 13.6.2023

Pöytäkirja kokous 1, 19.01.2023

Asialista kokous 1, 19.01.2023