Kontaktuppgifter till Agricola svenska församling hittar du här
Rea Skog

Diakon (tjänstledig)

Jennifer Smeds

Familjearbetare (tjänstledig)

Susann Stenberg

Diakon (tjänstledig)