Kontaktuppgifter till Agricola svenska församling hittar du här


SKRIBATEAMETS DEJOUR

Skribatelefonen tillfälligt ur bruk pga tekniska problem. I skribaärenden kan du kontakta någon i skribateamet. Beklagar olägenheten!


Karl af Hällström

Kaplan, tjänstledig tom. 31.3.2023